کمپین‌های بازاریابی دیجیتال

ما به مشتریانمان کمک می‌کنیم تا بتوانند بهترین بازدهی را با مناسب‌ترین ابزارها از کمپین‌های بازاریابی دیجیتال خود داشته باشند. آنچه امروزه در دنیای تبلیغات به اثبات رسیده است، میزان اهمیت و تاثیرگذاری کمپین‌های دیجیتالی است.

خدمات هوداد در این حوزه:

  • برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری و طراحی کمپین
  • تولید و پیاده‌سازی دارایی‌های دیجیتال (وب‌سایت، اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی و…)
  • ایجاد ترافیک از طریق ایزارهای متنوع
  • ارزیابی و بازخورد کمپین و ارائه گزارشات متنوع