تیم هوداد

نیلوفر کشاورز معتمد

رئیس هیئت‌مدیره

سهام‌الدین بهرامی

نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

فهیمه گل‌محمدی

کارشناس نرم‌افزار

علی حاج حسینی

سرپرست اندروید

مجید خسروی‌نژاد

مدیر محصول

اسماعیل پیروتی

مدیر مارکتینگ

پرستو علوی

کارشناس نرم‌افزار

شبنم شهاب‌الدین

اکانت منیجر

مهناز دائمی

کارشناس محتوا

امین زمانی

مدیر فنی

پارسا امینی

کارشناس محتوا

بهشید شایسته

کارشناس نرم‌افزار

عبدالرضا هاشمی

کارشناس شبکه

افشین کریمی

کارشناس نرم‌افزار

علی سالک‌فرد

سرپرست iOS