ساختار سازمانی

هیئت مدیره

هیئت مدیره

سیاست‌گذاری کلان، تعیین بودجه، نظارت بر شاخص‌های کلان اقتصادی.

مدیریت‌عامل

مدیریت‌عامل

برنامه ریزی و پیاده سازی سیستم تأمین و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مختلف در راستای اهداف استراتژیک کلان و هماهنگی و نظارت بر تمامی طرح ها و پروژه های سازمان، مدیریت تمامی مکاتبات رسمی داخلی، خارجی و محرمانه شرکت و طبقه بندی اسناد آن و نظارت بر امور خدماتی، نگهداری ساختمان، انبارش و نگهبانی

دپارتمان تکنولوژی و سیستم‌های اطلاعاتی

دپارتمان تکنولوژی و سیستم‌های اطلاعاتی

تولید به هنگام و مناسب خدمات و محصولات نرم افزاری، سخت افزاری و تکنولوژی شرکت بر اساس نیازهای مشتریان و پروژه های سازمان و ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان

دپارتمان توسعه کسب و کار

دپارتمان توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار فعلی و طراحی، تهیه و تدوین فرآیندها، سیستم‌ها و روش‌های عملیاتی و اجرایی مورد نیاز، سازماندهی و طراحی مناسب ساختار سازمانی و ایجاد کسب و کار جدید، تهیه برنامه استراتژیک سازمان و کنترل میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها

دپارتمان بازاریابی و فروش

دپارتمان بازاریابی و فروش

پیاده سازی عملیاتی برنامه استراتژیک سازمان و تعیین سیاست‌های بازاریابی و فروش و اجرای آن و ارائه طرح‏های تبلیغاتی موثر و برنامه ریزی جهت گسترش کمی و کیفی حضور در سطح بازار و بررسی‌ و مطالعه و تجزیه و تحلیل وضعیت بازار و نیاز مشتریان، برگزاری جلسات و مذاکرات بازاریابی در راستای برنامه استراتژیک سازمان

دپارتمان ارتباطات

دپارتمان ارتباطات

ایجاد زمینه‌ها و امکانات مورد نیاز در برقراری ارتباط موثر شرکت با محیط و هدایت صحیح اخبار و اطلاعات همچنین بررسی و پیگیری رفع مشکلات و شکایات مطرح شده از طرف مشتریان و جامعه

دپارتمان اداری و توسعه منابع انسانی

دپارتمان اداری و توسعه منابع انسانی

تامین و به‌کارگیری و ارتقاء سطح بهره‌وری منابع انسانی سازمان و حفظ آنان

دپارتمان هماهنگی و نظارت بر طرح‌ها

دپارتمان هماهنگی و نظارت بر طرح‌ها

بررسی طرح‌های فنی و اقتصادی، برنامه ریزی اجرا، ارائه گزارشات تحلیلی و هماهنگی با واحدها

دپارتمان مالی و اقتصادی

دپارتمان مالی و اقتصادی

بالابردن توان مالی و اقتصادی مجموعه با بررسی امور مالی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و سهام و ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت‌های مالی و اقتصادی، کنترل بودجه‌های عملیاتی و هزینه‌های انجام شده، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالی و اقتصادی